Dostawa jednego kompletu form

Dostawa jednego kompletu form do odlewów aluminiowych do produkcji foteli pasażerskich

 

Dokumentacja techniczna

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zobowiązanie o poufności

 

Niniejszym informujemy o zmianie treści ogłoszenia:

W związku z wnioskami potencjalnych Wykonawców Zamawiający postanawia zmienić – wydłużyć - termin składania ofert.
Był termin: 12.04.2019 r godz. 15
Nowy termin : 18.04.2019 r godz. 15

 

 

W związku z dokonaną oceną dokonano wyboru oferty:

 

P.U.P. Metalform Sp. z o.o. (data wpływu: 18.04.2019 r. godz. 10.15) – cena – 812 900,00 zł netto, 999 867,00 brutto

Spełnione zostały kryteria w zakresie -Wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonywania zamówienia – wykonane zadania w zakresie przedmiotu umowy. Załączono oświadczenie wraz z podaniem wykonanych prac odpowiadającym kryteriom z zapytania

Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące  na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym

Cena oferty jest najniższa. Termin zgodny z zapytaniem.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Metalform Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 11, 42-350 Koziegłowy