Dostawa automatycznej piły tarczowej do metalu

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż jedyna złożona oferta znacząco
przekracza ustalony budżet. Zamawiający ponowi ogłoszenie.

 

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych
realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

numer umowy POIR.03.02.02-00-1577/18-00

 

Nowy termin składania ofert: 25.05.2020 r. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244406

 

przedmiot: Dostawa automatycznej piły tarczowej do metalu

 

1. Zapytanie Ofertowe

2. Formularz Oferty

3. Oświadczenie