Dostawa próbnika do badania amortyzatorów pionowych i poziomych (1 szt.)

W postępowaniu wybrano ofertę firmy: EASYDUR SRL,Via Maja 5, 21051 Arcisate, Italy (data wpływu oferty: 11.02.2020 r.); cena netto 40 950 Euro (174 483,855 zł wg kursu średniego NBP z dnia 11.02.2020 r.).

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych
realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

numer umowy POIR.03.02.02-00-1577/18-00

 

przedmiot: Dostawa próbnika do badania amortyzatorów pionowych i poziomych (1 szt.)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Zapytanie Ofertowe

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5