Nadzór nad robotami budowlanymi

Nadzór nad robotami budowlanymi

 

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Link do nadzorowanej budowy

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż postępowanie ofertowe zostało zakończone. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie z dnia 4 lutego 2019 r. wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty na realizację zadania pt.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania: Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 m2 w Zdroju”. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano firmę:

Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska

Ul. M.C.Skłodowskiej 8

64-300 Nowy Tomyśl

której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą.