Opracowanie nowego projektu wzorniczego 2

Zapytanie ofertowe na usługę


OPRACOWANIA NOWEGO PROJEKTU WZORNICZEGO

ZNACZĄCO UDOSKONALONEGO FOTELA PASAŻERSKIEGO

PRZEZNACZONEGO DO POJAZDÓW SZYNOWYCH W RUCHU REGIONALNYM


realizowanego ze środków

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

numer naboru POIR.02.03.05-IP.03-00-001-19

numer wniosku o dofinansowanie POIR.02.03.05-30-0117/19

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

 

Wybór oferty:

 

 

 

Niniejszym informujemy, iż otrzymano trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę „OPRACOWANIA NOWEGO PROJEKTU WZORNICZEGO ZNACZĄCO UDOSKONALONEGO FOTELA PASAŻERSKIEGO PRZEZNACZONEGO DO POJAZDÓW SZYNOWYCH W RUCHU REGIONALNYM”

 

  1.  HAK Studio; ul. Chełmońskiego 55C, 65-140 Zielona Góra–  data wpłynięcia oferty 05.02.2020
  2. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.; ul. Świętorejska 5/7, 00-236 Warszawa –  data wpłynięcia oferty 04.02.2020
  3.  PiEngineer Przemysław Piechota; ul. Niciarniana 45, 92-320 Łódź –  data wpłynięcia oferty 05.02.2020

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert jako Wykonawcę zamówienia wybrano:

 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.; ul. Świętorejska 5/7, 00-236 Warszawa