Projekty Unijne

Opracowanie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego fotela pasażerskiego przeznaczonego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnym

Szanowni Państwo

Informujemy, iż nasza Firma w dniu 30 marca 2020 r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr POIR.02.03.05-30-0117/19-00 o dofinansowanie projektu „Opracowanie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego fotela pasażerskiego przeznaczonego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Podziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu przy współpracy z projektantami nowego projektu wzorniczego fotela pasażerskiego do pojazdów szynowych w ruchu regionalnym, co pozwoli na wdrożenie na rynek znacząco ulepszonego produktu. Projekt jest w trakcie realizacji.

Nazwa beneficjenta:                                             Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu:  615 000,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 425 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2020/2021 r.

Wdrożenie wyników prac rozwojowych, dotyczących technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych. Projekt jest w trakcie realizacji.

Informujemy, iż nasza Firma w dniu 3 czerwca 2019 r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę nr
POIR.03.02.02-00-1577/18-00  o dofinansowanie projektu „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Nazwa beneficjenta:  Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu:  5 996 400,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 2 098 740,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2019/2020 r.

 

Opracowanie fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski jak również na rynki eksportowe.

Wprowadzenie do oferty Grodziskiej Fabryki Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o. fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski jak również na rynki eksportowe.

Informujemy, iż nasza Firma w dniu 21 listopada 2016 r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę
nr POIR.02.03.02-30-0001/15-00   o dofinansowanie projektu „Opracowanie fotela pasażerskiego klasy IC (Premium)
o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych na rynek polski jak również na rynki eksportowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3 Proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorstw w ramach poddziałania 2.3.2.
Bony na innowacje dla MŚP .

Nazwa beneficjenta:  Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „Growag” Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu:  477 240,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 271 600,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2016/2017 r.