Dostawa wiertarki słupowej wysokoobrotowej

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych
realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

numer umowy POIR.03.02.02-00-1577/18-00

 

 

przedmiot: Dostawa wiertarki słupowej wysokoobrotowej (1 szt.)

 

Oferta wygrywająca:
HICO sp. z o.o. , ul. Szafirowa 101, Kamionki- cena 24.500PLN netto, data wpływu.05.02.2020

Wszystkie złożone oferty
Metal Technics Polska sp. z o.o. sp. k data wpływu.06.02.2020
EUROMETAL sp. z o.o. data wpływu.28.01.2020
HICO sp. z o.o., data wpływu.05.02.2020

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Zapytanie ofertowe wraz z zaącznikiem nr 1

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Umowa wzór