Sieć wodno-kanalizacyjna

Na mocy pkt II.6.8 Zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Wartość złożonych ofert znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie Zamówienia, a nie ma możliwości podwyższenia tej ceny do cen zaoferowanych.

 

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot: Przygotowanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
w GFWW Growag Sp. z o.o. w Zdroju

 

Zapytanie - załącznik

 

29.04.2020 r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego