Dostawa maszyn i urządzeń

Dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych"

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie

Umowa - wzór

Zobowiązanie o poufności

Rysunek Hal

Rysunek Hal - format DWG

Pytania i Odpowiedzi nr 1

Pytania i Odpowiedzi nr 2

Pytania i Odpowiedzi nr 3

W związku z dokonaną oceną dokonano wyboru oferty:

Zadanie nr 1

DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 53, 44-330 Łaziska, cena 358 316,16 zł netto (data wpływu: 13.08.2019r.). Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym. Najwyższa ocena oferty. Termin zgodny z zapytaniem.

Zadanie nr 2

ABPLANAP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, cena 457 000,00 zł netto (data wpływu: 14.08.2019r.). Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym. Najwyższa ocena oferty. Termin zgodny z zapytaniem.

Zadanie nr 3

DŹWIGAR BROGUL I STĘPIEŃ, Ryszard Brogul i Piotr Stępień Sp. J., ul. Chodzieska 24, 60-418 Poznań, cena 119 800,00 zł netto (data wpływu: 14.08.2019r.). Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym. Najwyższa ocena oferty. Termin zgodny z zapytaniem.

Zadanie nr 5

Rywal-RHC Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Poznaniu, ul. Romana Maya 1/12, 61-371 Poznań 126, cena 150,00 zł netto (data wpływu: 19.08.2019 g. 09:48). Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym. Najwyższa ocena oferty. Termin zgodny z zapytaniem.

Zadanie nr 6

Klimawent S.A., ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, cena 80 316,00 zł netto (data wpływu: 19.08.2019r. g. 08:14). Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym. Najwyższa ocena oferty. Termin zgodny z zapytaniem.

Zadanie nr 8

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Jakuba Potockiego 1a, 96-313 Jaktorów, cena 58 486,57 zł netto, (data wpływu: 19.08.2019 g. 09:01). Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań. Nie stwierdzono występowania powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym. Najwyższa ocena oferty. Termin zgodny z zapytaniem.