Dostawa tokarki CNC

Dostawa tokarki CNC na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych

 

W związku z dokonaną oceną ofert w niniejszym postępowaniu, wybrano ofertę:

APX Technologie Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia (data wpływu oferty:
06.11.2019 r.); cena netto 548 600 zł, czas realizacji do 8 tygodni.

Oferta ważna, nie podlegająca odrzuceniu.

Formularz oferty kompletny wraz z załącznikami, w tym oświadczenie wskazujące na brak powiązań.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2