Dostawa próbnika

Dostawa próbnika do badania amortyzatorów pionowych i poziomych (1 szt.) na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych

 

 

Niniejszym informujemy, iż postępowanie zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak
otrzymania ofert spełniających kryteria.

 

Niniejszym informujemy o zmianie treści ogłoszenia:

Wydłuża się termin składania ofert:
Termin składania ofert: 21.11.2019 r. godzina 16
Termin ogłoszenia wyników: 25.11.2019 r

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Umowa wzór

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do poufności